Chia sẻ kinh nghiệm

Hoàn thuế TNCN

Hướng dẫn đề nghị hoàn thuế TNCN online nhanh chóng? Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nào?Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nào? Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp; Cá nhân đã nộp thuế…

Công ty TNHH

Hồ sơ - thủ tục

Bài viết xem nhiều

Hoàn thuế TNCN

Giấy Phép ĐKKD