Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh là gì? Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh với doanh nghiệp

Giới thiệu

Tạm ngừng kinh doanh là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, có thể xảy ra những trường hợp doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, và việc này được quy định rõ trong pháp luật Việt Nam.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tạm ngừng kinh doanh là gì và các thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh với doanh nghiệp.

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Theo khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì tạm ngừng kinh doanh được định nghĩa như vậy.

Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh với doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh với doanh nghiệp được quy định tại Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Dịch vụ tạm ngưng kinh doanhThông báo tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Thông báo tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất15 ngày trước ngày hết thời hạn đã thông báo. Thông báo này phải ghi rõ lý do và thời hạn tạm ngừng kinh doanh tiếp theo.

Hồ sơ đăng ký

dịch vụ tạm ngưng kinh doanh tại NAVIĐể đăng ký tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị một số giấy tờ như:

  • Đơn đăng ký tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu của cơ quan đăng ký kinh doanh);
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp;
  • Giấy phép kinh doanh (nếu có);
  • Bản sao giấy phép lao động (nếu có).

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký tạm ngừng kinh doanh và các giấy tờ liên quan đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở.

Lợi ích của tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp có thời gian giải quyết các vấn đề nội bộ hoặc tài chính. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tránh được các khoản phí liên quan đến hoạt động kinh doanh như thuế, phí dịch vụ và chi phí nhân sự.

Những trường hợp cần tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp tạm thời để doanh nghiệp giải quyết các vấn đề nội bộ hoặc tài chính. Dưới đây là một số trường hợp cần tạm ngừng kinh doanh:

Doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính

Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ, tiền lương cho nhân viên hoặc không có đủ vốn để tiếp tục hoạt động, tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp tạm thời để doanh nghiệp có thời gian giải quyết các vấn đề tài chính.

Các vấn đề nội bộ của doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, có thể xảy ra những tranh chấp nội bộ hoặc không đồng ý về chiến lược kinh doanh. Tạm ngừng kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp có thời gian để giải quyết các vấn đề này.

Sửa chữa, nâng cấp hoặc di dời địa điểm kinh doanh

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn sửa chữa, nâng cấp hoặc di dời địa điểm kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh là giải pháp tạm thời để doanh nghiệp có thể thực hiện công việc này một cách thuận tiện hơn.

Kết luận

Tạm ngừng kinh doanh là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực doanh nghiệp vàcó rất nhiều trường hợp mà doanh nghiệp cần phải áp dụng giải pháp này. Tuy nhiên, việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh cũng cần tuân thủ đúng quy trình và thủ tục để tránh các vấn đề pháp lý.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm tạm ngừng kinh doanh và thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh với doanh nghiệp. Nếu bạn cần thông tin thêm về vấn đề này, hãy liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc nhà tư vấn pháp luật để được tư vấn chi tiết và đầy đủ hơn.Ngoài ra, cũng có một số hạn chế và quy định liên quan đến việc tạm ngừng kinh doanh như thời gian tối đa cho phép tạm ngừng, trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình tạm ngừng, và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của khách hàng và đối tác kinh doanh. Do đó, trước khi quyết định tạm ngừng kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ và tìm hiểu đầy đủ các quy định pháp luật liên quan để tránh các rủi ro pháp lý và tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh sau này.