Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp, Giải thể công ty  Sau khi thành lập và hoạt động, nếu doanh nghiệp không kinh doanh hiệu quả hoặc không tìm được hướng phát triển như đã đề ra, nhiều doanh nghiệp không còn khả năng tiếp tục hoạt động hoặc không có…
Read More...

Làm sổ sách kế toán

Làm sổ sách kế toán: Khái niệm và ý nghĩa Làm sổ sách kế toán là một trong những công việc quan trọng của bộ phận tài chính kế toán trong một doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các giao dịch tài…
Read More...

Hoàn thuế TNCN

Hướng dẫn đề nghị hoàn thuế TNCN online nhanh chóng? Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nào?Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nào? Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, cá nhân được hoàn…
Read More...

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì? Kế toán doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan nào?Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định…
Read More...