Công ty Cổ Phần

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức giới hạn trách nhiệm với các cổ đông góp vốn. Trong công ty cổ phần, người sở hữu cổ phần được quyền tham gia vào quản trị và điều hành hoạt động của công ty thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần được định nghĩa là một doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành các cổ phần bằng nhau và được phân phối cho các nhà đầu tư. Những người sở hữu cổ phần trong công ty được gọi là cổ đông và có thể chia sẻ lợi nhuận cũng như rủi ro của công ty.

Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty là tài liệu quan trọng và bắt buộc trong quá trình thành lập công ty cổ phần. Điều lệ công ty là một bản hiến pháp cho doanh nghiệp và quy định chi tiết về quyền hạn, trách nhiệm, cơ chế hoạt động và quản trị của công ty.

Vai trò của Điều lệ trong công ty

Thứ nhất, Điều lệ công ty xây dựng cơ chế hoạt động cho doanh nghiệp

Điều lệ công ty quy định các quy trình và quyền hạn của các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra hiệu quả và đáp ứng được mục tiêu kinh doanh.

Ví dụ, điều lệ công ty có thể quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, quy trình quyết định về chi tiêu lớn hoặc quy định về trách nhiệm của Ban Giám đốc.

Điều lệ của công ty cổ phần
Tầm quan trọng khi xây dựng điều lệ của công ty cổ phần cho doanh nghiệp

Thứ hai, Điều lệ công ty làm căn cứ giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

Điều lệ công ty cũng là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan trong công ty, bao gồm cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Ví dụ, khi có tranh chấp về quyền lợi giữa các cổ đông, điều lệ công ty sẽ là căn cứ để giải quyết bằng cách quy định về quyền biểu quyết hay phương thức thanh toán chia lợi nhuận.

Thứ ba, Điều lệ công ty – bản Hiến pháp của doanh nghiệp

Điều lệ công ty được coi là bản Hiến pháp của doanh nghiệp, có sức ảnh hưởng quyết định đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. Do đó, việc lựa chọn và thiết kế điều lệ công ty phù hợp với mục tiêu kinh doanh cũng như yêu cầu pháp luật là rất quan trọngvà ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty trong tương lai.

Ưu điểm và hạn chế của công ty cổ phần

Ưu điểm của công ty cổ phần

 • Ưu điểm của công ty cổ phần
  Các ưu điểm của công ty cổ phần

  Có khả năng thu hút được nguồn vốn lớn từ các nhà đầu tư thông qua việc phát hành cổ phiếu.

 • Người sở hữu cổ phần chỉ chịu trách nhiệm giới hạn đối với số tiền góp vốn của mình.
 • Có thể dễ dàng chuyển giao quyền sở hữu và kiểm soát công ty thông qua việc mua bán cổ phần.
 • Doanh nghiệp có thể tận dụng được tài năng và kinh nghiệm của các cổ đông để phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Hạn chế của công ty cổ phần

 • Hạn chế của công ty cổ phần
  Hạn chế của công ty cổ phần

  Thủ tục thành lập công ty cổ phần khá phức tạp và tốn kém chi phí.

 • Việc phát hành cổ phiếu có thể giới hạn quyền kiểm soát và quản trị của ban lãnh đạo công ty.
 • Các cổ đông không có quyền can thiệp vào công tác quản trị và điều hành của công ty nếu không đủ số lượng cổ phần để kiểm soát.
 • Các quy định về báo cáo tài chính và hành vi cổ đông được ràng buộc nghiêm ngặt bởi pháp luật, dẫn đến chi phí và thời gian cho việc tuân thủ.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Kế toán NAVI

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm nhưng cũng có những hạn chế. Quy định trong Điều lệ công ty rất quan trọng để xây dựng cơ chế hoạt động hiệu quả cho doanh nghiệp và giải quyết các tranh chấp nội bộ. Việc thiết kế và lựa chọn điều lệ công ty phù hợp sẽ giúp cho công ty hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Hơn 10 năm kinh nghiệm về thành lập doanh nghiệp, kế toán trọn gói, khai báo thuế, làm lại sổ sách kế toán… Kế toán NAVI tự tin thay bạn xử lý các vấn đề phát sinh đến doanh nghiệp của mình.

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy gọi ngay:

0967.461.861 để được tư vấn miễn phí

 


Bài viết được tham vấn bởi:  Trương Thị Yến – Trưởng phòng Pháp lý Công ty Kế toán NAVI.

Hoặc bạn có thể Follow Facebook Kế toán NAVI của chúng tôi để được tư vấn miễn phí.