Làm sai sổ sách kế toán ? Không nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt bao nhiêu ?

0
Đánh giá cho post

Các hành vi vi phạm bao gồm việc làm sai sổ sách kế toán, không đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, và không xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, sẽ bị xử phạt với mức xử lý thích hợp.

Thắc mắc của Doanh nghiệp khi làm sai sổ sách kế toán, không đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thế hoặc không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ

Kính gửi Bộ Tài chính,

Tôi xin gửi câu hỏi liên quan đến việc ấn định thuế như sau:

  • Doanh nghiệp của chúng tôi được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN trong 4 năm. Công ty đã tuân thủ các chế độ kế toán, chế độ hóa đơn chứng từ và kê khai thuế theo quy định. Trong 3 năm đầu hoạt động (trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn thuế), do trình độ kế toán yếu, sau khi nộp báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán lên cơ quan thuế, chúng tôi phát hiện sai sót trong hạch toán kế toán và xác định giá vốn. Chúng tôi đã chỉnh sửa hồ sơ sổ sách kế toán cho phù hợp, tuy nhiên, không kê khai nộp lại báo cáo tài chính và tờ khai sửa đổi cho cơ quan thuế.

Nay, công ty của tôi bị cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế trong 3 năm này. Cơ quan thuế đưa ra lý do rằng báo cáo tài chính đã nộp và sổ sách không giống nhau, vì vậy họ quyết định ấn định thuế TNDN đối với công ty tôi.

Vậy, tôi muốn hỏi liệu việc cơ quan thuế ấn định thuế như vậy có đúng không?

Sau khi được ấn định thuế, liệu công ty tôi có tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn thuế với số thuế đã được ấn định cho 3 năm này, vì chúng tôi vẫn đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn thuế hay không?

Tôi rất mong nhận được sự hồi đáp sớm nhất từ phía quý Bộ. Xin trân trọng cảm ơn.

Trân trọng,

Cổng thông tin điện tử Bộ tài chính Trả lời:

  • Dựa trên Điều 37 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, việc ấn định thuế đối với người nộp thuế theo phương pháp kê khai được quy định trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế có các điểm sau đây:
  1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ bị ấn định thuế trong các tình huống sau đây: a) Không đăng ký thuế; b) Không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; c) Không khai thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, hoặc đầy đủ về căn cứ tính thuế; d) Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế; đ) Không xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định; e) …
  2. Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 cũng như Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ điều chỉnh và hướng dẫn cụ thể việc thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN 2012, 2013). Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn việc thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi).

Thông qua các quy định này, việc ấn định thuế đối với người nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế đã được điều chỉnh và hướng dẫn cụ thể.

“Điều 18. Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai”.

KẾT LUẬN

  • Dựa vào các quy định được nêu trên, trong tình huống mà người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp tự kê khai và vi phạm các quy định thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện ấn định thuế theo hướng dẫn tại Điều 37 của Luật Quản lý thuế cùng với các tài liệu hướng dẫn thực hiện.
  • Đồng thời, cụ thể việc xử lý vi phạm về thuế sẽ phụ thuộc vào tính chất của hành vi vi phạm từ phía người nộp thuế, và cơ quan thuế sẽ tiến hành các biện pháp xử lý vi phạm thuế theo quy định.
  • Trong trường hợp người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế và phải thực hiện ấn định thuế, họ sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bạn muốn Làm lại sổ sách kế toán, hãy liên hệ:

0967.461.861 để được tư vấn miễn phí

 


Bài viết được tham vấn bởi:  Trương Thị Yến – Trưởng phòng Pháp lý Công ty Kế toán NAVI.

Hoặc bạn có thể Follow Facebook Kế toán NAVI của chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.